Optimalizace telekomunikačního řešení (Internet)


Služba Profi připojení je trvalým připojením k Internetu. Jedná se o komplexní službu zahrnující instalaci, přístupovou linku, koncová zařízení u zákazníka a připojení k Internetu. Tato služba je určena firemním zákazníkům, kteří potřebují mít jistotu kvalitního a spolehlivého připojení. Dále pak pro zákazníky, kteří mají vysoké nároky na rychlost, kvalitu a dostupnost připojení pomocí nejmodernějších technologií.

Klíčové parametry služeb Tlapnet Profi připojení


 • Připojení prostřednictvím moderních bezdrátových, metalických a optických technologií
 • Realizujeme připojení v pásmech 5Ghz, 10Ghz a dalších
 • Rychlosti 1Mbit/s – 10Gbit/s
 • Symetrické neagregované a garantované linky
 • Libovolný počet veřejných IP adres
 • Nepřetržitý dohled koncového zařízení včetně SLA (smluvní garantovaná doba servisního zásahu)
 • Neomezené přenosy dat
 • Pronájem datových okruhů (mezipodniková VPN)
 • Poradenství v IT a návrhy vnitřní infrastruktury (serverová a cloudová řešení)

Reference


 • ELEKTROPOLI-GALVIA s.r.o.
 • Kovolis Hedvikov a.s.
 • Měšťanský pivovar Polička a.s.
 • MPH Medical Devices s.r.o.
 • Nemocnice Čáslav
 • Zenit Čáslav s.r.o.
 • a mnohé další

Garance dostupnosti služeb (SLA)


Jednou z nejproblematičtějších oblastí připojení k Internetu jsou garance nabízených služeb. V dnešní době je garance služeb považována za nezbytnou, a proto se s ní stále více setkáváme. Termínem, který je nejčastěji v této souvislosti používán, je bezesporu SLA (Service Level Agreement). SLA v základní úrovni poskytujeme na všechny námi nabízené služby.

SLAVIP - VIP Smluvní servisní podpora


Servisní podpora vázána na smluvní ujednání, je poskytována obecně okamžitě. Zahájení řešení
na místě u zákazníka (nebo vyřešení na dálku) nejpozději do 3h od nahlášení servisního požadavku v pracovní den a do 6h mimo pracovní dny.

SLA12 - Firemní podpora


Podpora firemních tarifů, která je zajištěna zprovozněním linky při technických obtížích. Zahájení řešení na místě u zákazníka (nebo vyřešení na dálku) do 12h od nahlášení servisního požadavku
a do 24h mimo pracovní dny.

SLA - Domácí tarify a běžné zákaznické přípojky


Základní verze SLA, kdy zákazníkovi garantujeme kontaktování technikem do 24h od nahlášení servisního požadavku.

Záložní linka


Aby nedocházelo k prostojům v době, kdy je hlavní připojení k Internetu nefunkční, lze využít mechanismu záložního připojení. Díky němu je zaručena stálá konektivita jak pro uživatele připojené v lokální síti, 
tak pro mobilní uživatele používající VPN. Také firemní aplikační servery mohou být přístupny i v okamžiku selhání primární linky do Internetu.

Stav hlavního připojení je monitorován a v případě jeho selhání se aktivuje záložní linka. V okamžiku obnovení funkčnosti hlavního připojení se provede přepnutí zpět. Přepínání jsou zcela automatická. Přístup k Internetu je často klíčovou podmínkou pro fungování firmy. Pro zvýšení výkonu a spolehlivosti připojení k Internetu je možné využít tzv. balancování připojení. Při něm jsou používány všechny připojení k Internetu pro rozdělení datové zátěže, což vede k rychlejšímu odbavování požadavků na přenos dat. Samozřejmostí je možnost priorizace některých typů spojení, například VoIP. Balancované připojení je z principu i zálohované připojení, neboť při výpadku jedné linky převezmou její funkcionalitu linky zbývající.

Technická specifikace


 • záložní/balancované připojení: pevná linka, ADSL, Wi-Fi, mob. sítě 2G/3G a další
 • vysoká dostupnost serverových služeb
 • rozdílná priorizace dat primárního a záložní připojení
 • upozornění administrátora na nefunkční spojení
 • neomezený počet připojení pro balancování
 • transparentní a automatická funkcionalita

Vhodná technologie připojení Vašeho koncového bodu bude zvolena po pečlivém zvážení našimi technickými pracovníky s ohledem na dostupnost Vaší lokality a poptávanou kapacitu. S technologií záložní linky se již nikdy nemusíte bát, že by se Vaše firma ocitla off-line.

Zabezpečovací systémy


Svým klientům nabízíme nejen montážní práce, ale i projektové dokumentace a možnost nepřetržité servisní pomoci. Naši odborníci Vám zdarma poradí a navrhnou optimální řešení ochrany Vašeho majetku. Provádíme nejen komplexní zabezpečení jakéhokoli objektu (od bytů, rodinných domů až
po kancelářské budovy či výrobní haly), ale i slaboproudé rozvody včetně odpovídajících zařízení.


Alarmy, elektronické zabezpečovací systémy

Slouží k zajištění bytů, domů, chat, chalup, prodejen, škol, průmyslových budov a dalších objektů proti vloupání. Zabezpečovací systémy existují v klasickém i bezdrátovém provedení. Vyznačují se vysokou spolehlivostí a vyspělými funkcemi. Všechny komponenty jsou schváleny k provozu v ČR.

Kamerové systémy

Monitorují vnitřní i venkovní prostory.  Monitoring je prováděn průmyslovými kamerami
v černobílém i barevném provedení. Zpracování a záznam obrazu počítačem nebo digitálním videorekordérem. Námi dodávané kamerové systémy se vyznačují bezobslužným provozem. Přenos obrazu na dálku pevnou linkou, sítí LAN nebo internetem bezdrátově.

Video telefony

Přenos zvuku i s obrazem do objektu výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Širokoúhlá kamera na straně zvonkových tlačítek může být vybavena infra přisvícením, což umožní zobrazení volající osoby i v naprosté tmě.

EPS (elektrická požární signalizace)

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k ochraně objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky anebo akusticky vznik a místo požáru v objektu, případně uvádí do činnosti zařízení na zabránění rozšíření požárů, např. samo hasicí zařízení. Požární signalizace je v současné době důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

Docházkové a přístupové systémy

Docházkový systém slouží pro evidenci a vyhodnocení docházky, přípravu podkladů pro mzdy, sledování přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby. Každý ze zaměstnanců používá své osobní identifikační médium

Správa sítí a firemní servis


Společnost Tlapnet s.r.o. má v týmu dostatek kvalifikovaných a flexibilních techniků a specialistů v celém spektru informačních technologií pro pokrytí kompletní nabídky služeb v oblasti správy sítí a počítačových parků, kterou nabízí stávajícím i potencionálním zákazníkům. Outsourcing služeb se vždy snažíme dodávat v uceleném balíčku tak, aby zákazníci potřebovali jen jediný kontakt, na který se můžou obrátit vždy, když něco potřebují.

Přehled našich služeb v oblasti outsourcingu


 • návrh a realizace počítačové sítě (pomocí metalické, bezdrátové nebo optické infrastruktury)
 • návrh a implementace optimálního serverového řešení
 • optimální využití pracovních stanic
 • návrh a implementace tiskových řešení
 • správa softwarové a aplikační platformy
 • pravidelná kontrola hardware a všech pracovních stanic (tzv. kompletní profylaxe)
 • pravidelné zálohování důležitých dat
 • proškolování zaměstnanců a obsluhy

Správa sítí


Při outsourcingu jsou se zákazníkem nejčastěji uzavírány tyto typy vztahů

 • paušální správa - pravidelné návštěvy a údržba počítačové sítě a parku dle dohodnutého harmonogramu
 • správa na vyžádání - výjezdy techniků na vyžádání zákazníka zcela bez paušálu, platba na základě strávených hodin
 • pravidelná správa - ekvivalent paušální správy s platbou na základě stráveného pracovního času

Navíc ke správě sítě

 • vzdálená správa – základní záchrana kdy technik pomocí aplikace vzdálené plochy řeší problémy
u zákazníka, aniž by musel být fyzicky přítomen
 • značná úspora času i prostředků
 • telefonní pomoc – máme v nabídce pomoc po telefonu jak v režimu „v pracovní době“ tak
i prémiově 24/7.  Fundovaný technik dokáže vždy poradit
 • případně instruovat telefonicky
 • garance servisního zásahu a flexibilita specialistů (tzv. SLA)

Serverová řešení


Pro firemní zákazníky nabízíme celé portfolio speciálních serverech řešení na míru

Clusterové řešení

Máte-li příliš náročnou aplikaci nebo stránky s obrovskou návštěvností, je clusterové řešení to pravé
pro Vás. Cluster pomáhá zátěž aplikace nebo návštěvnost stránek rozložit na více serverů. Neustále si zjišťuje, zda servery zapojené do clusteru fungují a jak jsou vytížené. Podle toho rozděluje požadavky a tak zajistí maximální stabilitu.

Cloudová řešení

Možnost vzdáleného přístupu je velmi důležitá především u společností, jejichž pracovníci vykonávají velkou část své práce na cestách, případně musí někam docestovat, kde pak vykonávají svoji práci. Svoji práci pak díky vzdálenému přístupu vykazují přímo do systému a stejně tak jim ji jejich nadřízený plánuje. Pomocí cloudových nástrojů jsou Vaše data v PC zálohována přímo na server a pomocí mobilních aplikací se k nim dostanete jak z Vašeho tabletu, tak mobilního telefonu.

Redundantní řešení

Takovéto řešení se využívá v systémech, kde je nutné mít absolutní spolehlivost provozu serveru. Samotné řešení je sestaveno ze dvou nezávislých modulů (serverů). Tyto moduly jsou propojeny a v případě výpadku jednoho ze serverů inicializuje druhý, aby přibral jeho výpočetní výkon a úkoly.

Řešení pro zálohování

Speciální diskové pole, které je možné rozšířit dle Vašich potřeb až na několik stovek TB diskového prostoru. Řešení pro zálohování je určeno pro uschování a zálohu Vašich cenných dat. Díky raid 50 budou Vaše data neustále v bezpečí. Je pouze na Vás, kolik diskového prostoru budete potřebovat. Servery je možné konfigurovat již od 1TB dat.

Blade servery

Blade servery jsou nezávislé servery navržené tak, aby zabíraly co nejméně prostoru. Jsou umístěny
ve skříni se společným napájením, chlazením atd. Jednotlivé servery figurují jako serverové karty, které obsluhuje blade skříň. Toto řešení Vám dovolí jednoduše zvyšovat výkon serverů dle Vašich potřeb jednoduchým přidáním další karty.

Nabídka služeb call centra a obchodního oddělení


Společnost Tlapnet s.r.o. disponuje aktivním call centrem zaměřeným na obchodní komunikaci s klienty. Jednou z činností je zprostředkování kontaktu za účelem dojednání schůzky (instalace) nebo zjištění obchodního potenciálu. Vytváří tak podporu pro organizace a jejich obchodní sítě. Call centrum má diferencovaný přístup na koncové klienty. Speciální postup pro soukromý sektor - retail a privát; a speciální postup pro firemní sektor. Oslovení provádí proškolení obchodní asistenti a asistentky, které již mají zkušenosti s telemarketingem. Call centrum ke každému zadavateli přistupuje individuálně a zásady telefonování dovede měnit dle potřeb.

Dále Vám v této oblasti dokážeme nabídnout

Firemní facebook

Zde je zaměření na informování zákazníků pomocí tohoto media a zaměření na získávání nových členů komunity. Jsou zde organizovány soutěže a předávány informace. Supervizoři díky firemnímu facebooku získávají více informací o zadavateli.

Reference

U Vavřince (https://www.facebook.com/uvavrince?fref=ts
https://www.facebook.com/tlapnet?ref=ts&fref=ts)

Mobilní a e-mailový marketing

Hromadné zasílání SMS (informace, nabídky,…), nebo emailů a následné zpracování příchozích zpráv (příjem objednávek, registrací,…). Vše připravováno za asistence našich grafiků. Dále jsme schopni zajistit přípravu Newsletterů, které jsou následně posílány zákazníkům.

Mystery calls nebo hovory zajišťující kvalitu a spokojenost

Slouží pro zjišťování spokojenosti zákazníků s kontaktním centrem, pobočkami, sítí pracovníků
a podobně.

D2D (B2C) obchodní team

Nabízíme i možnost outsourcování obchodního teamu. Obchodní team skládající se minimálně
v  počtu 4 lidí (3 obchodníci a jeden supervizor) dorazí do poptávané lokality a zajistí aktivní akvizici nových zákazníků. Minimální doba pobytu obchodníka v dané lokalitě jsou 4 dny. Ubytování je zahrnuté již v ceně akvizice zákazníka. Obchodníci jsou řízeni pomocí mobilní aplikace v tabletu, takže se nechají předem vyčlenit místa, kde se nemají pohybovat (aby neoslovovali aktuální zákazníky klienta). Reporty jsou samozřejmě opět zpracovány ve statistikách a předány zadavateli.

Máte zájem o naše služby? Zavoláme Vám!