ENERGETICKÉ ÚSPORY SPOLEČNOSTI TLAPNET S. R. O.

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše výrobní haly společnosti Tlapnet s.r.o., která by měla zajistit snížení energetické náročnosti výroby. Hlavním cílem projektu je sížení spotřeby energie.


NOVÉ SERVEROVÉ ŘEŠENÍ PRO VÝVOJ SW – TLAPNET INTERNET S. R. O.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016460

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení 2 nových serverů, UPS a zálohovacího SW pro společnost Tlapnet Internet s.r.o. Díky pořízení tohoto vybavení bude moci firma podstatně zlepšit výkonnost svých systémů a tím zároveň i schopnost dále vyvíjet kvalitní SW produkt.


Máte zájem o naše služby? Zavoláme Vám!