Tlapnet podpora, vyřeší bleskurychle váš problém

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen jako GDPR.

Souhlasím s tím, že správce mých osobních údajů, kterým je Tlapnet, se bude zabývat zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí a nabídky služeb a produktů společnosti, včetně marketingových a reklamních akcí, přičemž bude respektovat zásady ochrany soukromí a zákonných ustanovení.

Vyjadřuji souhlas se zpracováním následujících kategorií osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které jsem poskytl(a) společnosti.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a je platný do odvolání. Mám právo tento souhlas kdykoli odvolat písemnou formou na adrese Tlapnet s.r.o. – Jeníkovská 940/14, Čáslav 286 01, nebo na e-mailové adrese info@tlapnet.cz

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech podle GDPR, zejména o právu na přístup k mým osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz těchto údajů, právu na omezení zpracování a právu na přenositelnost údajů.