Tlapnet podpora, vyřeší bleskurychle váš problém

Zúčastnili jsme se konference o kyberbezpečnosti

Zúčastnili jsme se konference o kyberbezpečnosti

I naše firma se připravuje na budoucí zpracování nové směrnice NIS2 do českých zákonů. Nový evropský legislativní dokument by měl vejít v platnost do 17. října 2024 a stanovuje pravidla a požadavky pro kybernetickou bezpečnost ve státech EU. V praxi to znamená, že subjekty, kterých se NIS2 bude týkat, musí sbírat logy o fungování zařízení v jejich sítí. 

Snažíme se nezaspat a na platnost NIS2 se připravit v předstihu. Proto jsme se zúčastnili semináře Kybernetické bezpečnosti pro ISP, který proběhl letos v dubnu v Olomouci. 

Jak nová EU směrnice posílí kybernetickou bezpečnost?

Implementace povede ke zlepšení ochrany a detekce bezpečnostních hrozeb, jak v naší síti tak, na národní úrovni. Bezpečností IT audity již nebudou jen dobrou vizitkou kvalitní firmy, ale pro některé z nás se stanou nutností plynoucí ze zákona. Proto jsme rádi, že se našim kolegům z partnerské firmy MBcomp podařilo získat CEH certifikát, a stali se tak legitimními k provádění auditu bezpečnosti jak pro Tlapnet, tak i pro naše zákazníky. 

Věříme, že nás NIS2 posune v oblasti kybernetické bezpečnosti zase o kus dál.