Tlapnet podpora, vyřeší bleskurychle váš problém

Tlapka podpory pro Základní školu a praktickou školu Chotěboř

Tlapka podpory pro Základní školu a praktickou školu Chotěboř

Moc rádi hodíme Tlapku podpory tam, kde to dává smysl. Využívání technologií ve školství je zásadním krokem vpřed v oblasti vzdělávání. Zvyšuje se digitální gramotnost nejen žáků, ale i učitelů.

Základní škola a praktická škola v Chotěboři už nemusí řešit problémy s internetovým připojením, což umožňuje žákům i učitelům snadnější přístup k moderním postupům. Nyní frčí rychlostí 310 Mbps od Tlapnetu.

Využívání technologií ve školství je zásadním krokem vpřed v oblasti vzdělávání. Zvyšuje se digitální gramotnost nejen žáků, ale i učitelů.

A k čemu žáci a učitelé internet využívají?

Využití internetu ve vyučování (při hodinách informatiky i v ostatních hodinách) - rozvoj digitálních kompetencí žáků:

 1. PC, NB, tablety, interaktivní tabule (výuka základní orientace na internetu, práce s umělou inteligencí, práce s výukovým SW, podpora výuky - názorné ukázky, videa apod., vyhledávání informací - podpora samostatnosti žáků)

 2. VR (podpora výuky - např. Dějepis: procházka s dinosaury, rozvoj motoriky - hry)

 3. Robotika - programování robotů pomocí online aplikací

Využití internetu při kroužku ICT:

Využití internetu při kroužku ICT - rozvoj digitálních kompetencí žáků:

 1. PC, NB, tablety (výuka základní orientace na internetu, práce s umělou inteligencí, vyhledávání informací - podpora samostatnosti žáků)

 2. VR (hry, videa)

 3. Robotika - programování robotů pomocí online aplikací

Využití internetu ve vyučování:

Využití internetu pro zvyšování kvality příprav na vyučování:

 1. Vyhledávání výukových materiálů, příprav (speciální portály pro pedagogy)

 2. Přípravy z online SW

 3. Hledání inspirace (ruční práce, výtvarka, keramika ...)

 4. Webináře, online školení

Využití internetu pro běžnou agendu školy:

 1. Účty Google - komunikace s kolegy, rodiči, žáky, Bakaláři, spisová služba, účty do portálů Kraje Vysočina

 2. PR - školní web, FB, tvorba letáků, plakátů

Funguje to! Tlapku na to

O ŠKOLE

Hlavním cílem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich příprava pro plnohodnotný život s pracovním uplatněním a maximální integrace do života společnosti. Ve výchovně vzdělávací práci se proto škola dlouhodobě zaměřuje na úkoly, které jsou klíčové z hlediska dosažení cíle a to jak v oblasti vzdělávacích možností žáků, tak vzhledem k jejich schopnostem, osobnostním možnostem a sociokulturním podmínkám.