Název a registrační číslo projektu

NOVÉ SERVEROVÉ ŘEŠENÍ PRO VÝVOJ SW – TLAPNET INTERNET S. R. O.
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016460

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení 2 nových serverů, UPS a zálohovacího SW pro společnost Tlapnet Internet s.r.o. Díky pořízení tohoto vybavení bude moci firma podstatně zlepšit výkonnost svých systémů a tím zároveň i schopnost dále vyvíjet kvalitní SW produkt.


Máte zájem o naše služby? Zavoláme Vám!